Welkom

Beste bezoeker,
U bent aangekomen op de webpagina’s van de Alterbergruiters. Op deze site kunt u informatie vinden over onze paardensport-vereniging.
Staan er fouten op de site, of heeft u een idee, laat het dan even weten via

sabine_sijpkes@hotmail.com

Laatste nieuws en mededelingen:

Gebruik manege reserveren:
Op https://reserveren-alterbergruiters.nl
moet voortaan het gebruik van de manege worden
gereserveerd. Dat heeft o.a. te maken met de RIVM-richtlijnen m.b.t. Covid-19 (beperkt aantal mensen in de manege, registratie van bezoekers voor bron- en contactonderzoek).
Voor het bestuur is het ook fijn om te weten wie wanneer gebruik maakt van de manege.
Dus: Wil je gebruik maken van de manege? Eerst even reserveren via de reserverings-website!

Algemene ledenvergadering 26 augustus 2020
Het bestuur heeft gemeend alvast een datum te moeten prikken voor de (door Covid-19 verlate) algemene ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op woensdagavond 26 augustus a.s. om 20.00 uur in de manege. We gaan er vanuit dat er zoveel leden op de vergadering komen, dat deze moet worden gehouden in de binnenbak om de 1.5 meter afstand te respecteren. Dat is namelijk in de kantine niet verantwoord bij meer dan 10 mensen.

Lessen op donderdagavond per 1 juli weer in de manege
Het kabinet heeft besloten om het openen van sportscholen en fitnesscentra te vervroegen van 1 september naar 1 juli. Wel plaatst het kabinet een voorbehoud. Alleen als de geldende situatie in Nederland eind juni het toelaat wordt de versoepeling doorgezet, maar het doel is om het binnen sporten zo snel mogelijk verantwoord en veilig toe te staan. Voor veel paardensportaanbieders is dit goed nieuws.
Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert ten minste de volgende zaken mee te nemen bij het vervroegd openen van de binnensportaccommodaties:
1. het halveren (en waar mogelijk cohorteren) van het aantal deelnemers;
2. aandacht geven aan goede luchtverversing (maar geen draaiventilatoren ed.);
3. het tijdelijk vastleggen van de gegevens van deelnemers, zodat deze gebruikt kunnen worden voor
bron- en contactopsporing mochten zich gevallen voordoen;
4. het laagdrempelig testen van medewerkers met klachten.
Het bestuur wil adviezen 2 en 3 graag opvolgen.
Dat houdt in dat de deur bij de ingang en beide openslaande deuren onder de kantine tijdens de lessen open moeten staan. Voor bron- en contactonderzoek gebruiken wij de geschiedenis van de donderdagavond-groepsapp
.